FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन ७६/७७ 07/21/2019 - 14:16 PDF icon आर्थिक एैन २०७६.pdf
बिनियोजन ऐन ७५/७६ 07/21/2019 - 14:12 PDF icon Biniyojan Ain(Molung RM).pdf
शिक्षा नियामावलि २०७५ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:23 PDF icon मोलुङ गाउँपालिकाको गाउँ education.pdf
उपभोक्त्ता समिति‍ गठन परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यबिधि । ७५/७६ 11/21/2018 - 12:16 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७5 final.pdf
विनियोज बिधेयक ७५/७६ 08/27/2018 - 12:00 PDF icon बिनियोजन बिधेयक.pdf
आर्थिक ऐन ७५/७६ 08/27/2018 - 11:56 PDF icon आर्थिक ऐन - २०७५७६.pdf
निर्णय र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि ७४/७५ 08/15/2018 - 10:56 PDF icon निर्णय र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण कार्यबिधी.pdf
पदाधिकारी को आचार सम्हिता । ७४/७५ 08/14/2018 - 16:16 PDF icon मोलुङ गाउँपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसम्हिता ।.pdf
कार्यबिभाजन नियमावली ७४/७५ 08/14/2018 - 16:13 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यबिभाजन नियामवली.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली । ७४/७५ 08/14/2018 - 16:07 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन )नियमावली.pdf

Pages

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY

 

साना सि‌ंचाइ कार्यक्रम

साना सिंचाइ कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरु ।