FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ व २०८०/०८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७९/८० 06/25/2023 - 16:43 PDF icon कुल बजेट.pdf

नवजात शिशुलाई जन्म पश्चात नोमिनल खाता संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९

७९/८० 01/05/2023 - 12:46 PDF icon नवजात शिशुलाई जन्म पश्चात नोमिनल बचत खाता संचालन सम्वन्धी कार्यविधि २०७९.pdf

मोलुङ गाउँपालिकाको आ व २०७९/०८० को बजेट बक्तव्य

७९/८० 12/18/2022 - 15:03 PDF icon बजेट बक्तब्य आ व २०७९-०८०.pdf

आ व २०७९/०८० को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७९/८० 12/18/2022 - 11:10 PDF icon बजेट आ व २०७९-८०.pdf

बाख्रा, आलु तथा बंगुर पकेट कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी सूचना ।

७९/८० 11/28/2022 - 16:22

नीति तथा कार्यक्रम आ व २०७९।०८०

७९/८० 08/01/2022 - 14:28 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७९।०८०.pdf

आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/25/2021 - 19:07 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७८।०७९ final (1).pdf

बजेट बक्तब्य आ.ब. २०७७।०७८

७७/७८ 07/10/2020 - 22:53 PDF icon मोलुङ गाँउपालिकाको गाउँसभा २०७७ साल आषाढ २५ गते (1).pdf

मोलुङ गाउँपालिकाको निति तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 07/10/2020 - 22:43 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७७।०७८.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७६/०७७

७६/७७ 07/21/2019 - 14:45 PDF icon वार्षिक निति तथा कार्यक्रम आ.व. २०76-077.pdf

Pages

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY

 

साना सि‌ंचाइ कार्यक्रम

साना सिंचाइ कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरु ।