FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना।।

८०/८१ 06/03/2024 - 13:28

बोलपत्र आह्वानको सूचना - (Invitation for Sealed Quotation for Medicine)

८०/८१ 05/22/2024 - 11:10 PDF icon Medicine sealed quotation (1).pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।(बाख्रे तालकोट)

८०/८१ 05/06/2024 - 10:59

Invitation for E-Bids! (Procurement Supply and Delivery of Motorcycles)

८०/८१ 05/03/2024 - 12:19 PDF icon Molung NCB 9.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना!-(Procurement, Supply, Installation and Commissioning of Laboratory Equipments)

८०/८१ 05/02/2024 - 11:05 PDF icon Bolpatra 2081-01-20..pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।- (BAKHRE TALKOT SADAK MARMAT)-MOLUNG.RM.NCB .ROAD.07/080/081

८०/८१ 03/27/2024 - 11:46 PDF icon Bakhre Talkot Sadak Marmat.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।।

८०/८१ 03/13/2024 - 14:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सम्बन्धी सूचना।- (Sepli Waterfall Tourism Infrastructure Development Project)

८०/८१ 02/08/2024 - 17:37 PDF icon pdf Aasaya_merged.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धीको सूचना ! (Playground Construction project with Parafit Molung-2,Rampur).

८०/८१ 01/25/2024 - 11:19 PDF icon Playground Construction Project with Parafit-Rampur..pdf

Invitation for e-Bid :Sealed Quotation (SQ.PS.05/080/081) for Stationary .

८०/८१ 01/10/2024 - 10:28 PDF icon Sealed Quotation Notice..pdf

Pages