FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मोलुङ गाउकार्यपालिकाको सुचना ।

 

 सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धि सुचना !

   

यस गाउपालिकाका जनप्रतिनिधि र कार्यरत कर्मचारीको आ.ब. २०७४/७५

को सम्पत्ति विवरण यहि भदै १५ सम्ममा गाउपालिका को प्रशाशन साखामा

अनिबार्य बुझाउन हुन अनुरोध गरिन्छ ।

 

Pages

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY

 

साना सि‌ंचाइ कार्यक्रम

साना सिंचाइ कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरु ।