FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मोलुङ गााउँपालिका वडा नं. ८ को योजना ।

७६/७७ 07/21/2019 - 15:53 PDF icon ८ मोलुङ गाउँपालीका बजेट २०७६-०७७ Wadagat.pdf

मोलुङ गााउँपालिका वडा नं. ७ को योजना ।

७६/७७ 07/21/2019 - 15:52 PDF icon ७ मोलुङ गाउँपालीका बजेट २०७६-०७७ Wadagat.pdf

मोलुङ गााउँपालिका वडा नं. ६ को योजना ।

७६/७७ 07/21/2019 - 15:51 PDF icon ६ मोलुङ गाउँपालीका बजेट २०७६-०७७ Wadagat.pdf

मोलुङ गााउँपालिका वडा नं. ५ को योजना ।

७६/७७ 07/21/2019 - 15:50 PDF icon ५ मोलुङ गाउँपालीका बजेट २०७६-०७७ Wadagat.pdf

मोलुङ गााउँपालिका वडा नं. ४ को योजना ।

७६/७७ 07/21/2019 - 15:49 PDF icon ४ मोलुङ गाउँपालीका बजेट २०७६-०७७ Wadagat.pdf

मोलुङ गााउँपालिका वडा नं. ३ को योजना ।

७६/७७ 07/21/2019 - 15:42 PDF icon मोलुङ गाउँपालीका बजेट २०७६-०७७ Wadagat woda 3.pdf

मोलुङ गााउँपालिका वडा नं. २ को योजना ।

७६/७७ 07/21/2019 - 15:34 PDF icon मोलुङ गाउँपालीका बजेट २०७६-०७७ Wadagat वडा नम. २.pdf

पालिका गत योजना ।

७५/७६ 07/21/2019 - 14:40 PDF icon मोलुङ गाउँपालीका बजेट २०७६-०७७ Wadagat.pdf

वडा गत योजनाको बिबरण ।

७५/७६ 08/14/2018 - 16:27 PDF icon वडा गत योजना.pdf

गाउपालिका तथा वडा स्तरीय योजना तथा बजेट 

७४/७५ 03/09/2018 - 14:04 PDF icon palika budget pdf.pdf

Pages

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY