FAQs Complain Problems

समाचार

औषधि खरिदको शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

यस गाउँपालिका आवश्यक तपशिलका औषधिहरु आवश्यक परेकाले शिलबन्दी दरभाउ पत्र उपलब्ध गराउन आव्हान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: