सूचना तथा समाचार

ट्रष्ट भवन निर्माण सम्बन्धि टेन्डर आब्हान सम्बन्धि सूचना ।

ट्रष्ट भवन निर्माण सम्बन्धि टेन्डर आब्हान सम्बन्धि मिति २०७५।१०।०७ गते को अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिक मा प्रकाशित  सूचना ।

दस्तावेज: 

अन्तर्बार्ता सम्बन्धि सुचना ।

अनमि अहेब कार्यलय सहयोगि तथा हलुका सवारी चालक पदमा दरखास्त पेश गर्नु हुने उम्मेद्वार हरुको जानाकारी को लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सुचना ।

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिक मा प्रकाशित  सुचना ।

दस्तावेज: 

सुची दर्ता सम्बन्धि सुचना ।

ट्र्स्ट भबन निर्माण गर्नु पर्ने भएको हुदा सो ट्रस्ट भवन को डिजाइन , लागत अनुमान गर्नु पर्ने भएकाले सो संग सम्बन्धित इच्छुक ब्याक्ती फर्म वा कम्पनी ले ७ दिन भित्र यस कार्यालय मा सम्पर्क गर्नु हुन यो सुचना सुचित गरिन्छ ।

जेष्ठ नागरिक दिवस सम्बन्धि सुचना ।

२०७५।६।१५ गते बिहान ७ गाउँपालिकाको कार्यालयमा जेष्ठ नागरिक दिवस  मनाउने कार्यक्रम रहेकाले उपस्थीतिको को लागि अनुरोध गर्दछौ ।

दस्तावेज: 

मनोसामाजिक कार्यकर्ता पदको अन्तरबार्ता सम्बन्धि सुचना ।

मिति २०७५ साल असोज १३ गते सनिबार को दिन मनोसामाजिक पदको अन्तर्बार्ता हुने जानकारी दिलाउन चाहन्छौ  ।।

Pages